28 februari 13:00UKK

Välkommen till MiU-dagen 2018

Ett aldrig sinande informationsflöde kräver nya kreativa metoder för att nå fram till en ofta budskapsmätt mottagare. 

Ansvarar du för företagets kommunikation? Är du beställare? Eller jobbar du på en byrå eller inhouseavdelning? Välkommen på  föreläsningar och diskussionsforum för professionalitet och trygghet i ett föränderligt kommunikationslandskap. 

Vi bjuder även på bubbel och tilltugg samt delar ut Guld-M för de bästa kommunikationsinsatserna 2018. 

Nominera till Guld-M:et 2018

Guld-M:et är Marknadsföreningen i Uppsalas eget, årliga pris för att premiera, synliggöra och lyfta fram god kommunikation och marknadsföring som skett i Uppsala eller med stark anknytning till Uppsala. Priserna utses av en jury som består av medlemmar från andra marknadsföreningar i Sverige. 

Priserna delas ut under MiU-dagen den 28 februari på Uppsala Konsert & Kongress.

Guld-M:et delas ut i följande kategorier:


Årets Marknadsförare

En person eller en organisation som har uppvisat utmärkta resultat som effekt av en väl genomförd och genomtänkt marknadsföringsaktivitet (kampanj, varumärkesplattsform, event, grafisk profil, m.m.).

Så här nominerar du: Maila personen/organisationens namn, samt en kortfattad motivering och eventuell media till guldm@miudagen.se med ämnesrad ”Årets Marknadsförare 2018”.


Årets Inhouseavdelning

En intern kommunikations- eller marknadsavdelning på ett företag eller i en organisation som utmärkt sig genom att ha skapat goda resultat som effekt av väl planerad, utförd och uppföljd kommunikation/marknadsföring.

Så här nominerar du: Maila en pdf med max tre referensarbeten till guldm@miudagen.se med ämnesrad ”Årets Inhouse 2018”. Endast en nominering per avdelning. För filer över 10 Mb, använd en filöverföringstjänst.


Årets Byrå

En byrå som utmärkt sig genom att för kunds räkning ha skapat goda resultat som effekt av väl planerad, utförd och uppföljd kommunikation/marknadsföring.

Så här nominerar du: Maila en pdf med max fem referensuppdrag till guldm@miudagen.se med ämnesrad ”Årets Byrå 2018”. Endast en nominering per byrå. För filer över 10 Mb, använd en filöverföringstjänst.


Årets Kampanj

En specifik kampanj som skapat goda resultat som effekt av väl planerad, utförd och uppföljd kommunikation. Exempel på en kampanj är en kommunikationsinsats där man har nyttjat en eller flera kanaler i samma syfte, t.ex. sälja en produkt, påverka opinionen, generera internettrafik etc.

Så här nominerar du: Maila en pdf med en beskrivning av kampanjen och eventuell media till guldm@miudagen.se med ämnesrad ”Årets Kampanj 2018”. För filer över 10 Mb, använd en filöverföringstjänst.


Årets Kreativa Lösning

En specifik kampanj där utföraren på ett oväntat, ovanligt eller på annat i sammanhanget kreativt sätt tagit sig an en kommunikativ utmaning. Kampanjen måste ha genomförts .Exempel på bidrag i denna kategori är trycksak, grafisk profil, film, annons, event, radiojingel, varumärkesplattform m.m.

Så här nominerar du: Maila en pdf med en beskrivning av kampanjen och eventuell media till guldm@miudagen.se med ämnesrad ”Årets Kreativa Lösning 2018”. För filer över 10 Mb, använd en filöverföringstjänst.


Årets Cajsa Warg

Ett företag eller en organisation som likt Cajsa Warg ”tager vad man haver” och med mycket begränsade medel har skapat kommunikation med goda resultat. Exempel på bidrag är trycksak, grafisk profil, kampanj, film, annons, event, radiojingel, varumärkesplattform m.m. OBS. Nomineringar av pro bono-uppdrag producerade av byråer kommer inte att bedömas i denna kategori.

Så här nominerar du: Maila bidragets namn, en kortfattad beskrivning och motivering samt eventuell media till guldm@miudagen.se med ämnesrad ”Årets Cajsa Warg 2018”.

Senast den 15 januari 2018 behöver vi dina nomineringar!


Läs mer om kriterier och bedömningsgrunder här.

Program

MiU-dagen går av stapeln på Uppsala Konsert & Kongress den 28 februari 2018. Vi håller till på andra våningen. Dagen inleds och avslutas i B-salen med efterföljande mingel för den som önskar. 

13:00 Registrering i foajén
13:30 Ordförande hälsar välkomna i sal B.
13:45 Föreläsning 1
14:15 Föreläsning 2
14:45 Fikabuffe och mingel
15:15 Föreläsning 3
15:45 Bubbel och benträckare
16:00 Guld-M:s utdelning
17:00 Eftermingel i baren

Organized by